Driftstatus

kommune

3 driftbeskeder (Klik for mere info)

Renovering af Sankt Ols Gade og del af Frederiksborgvej (12. juli 2018)

Roskilde Kommune er i gang med at renovere kantstene og fortove på dele af Sankt Ols Gade og del af Frederiksborgvej. Fra Palæstræde til Munkebro (som er en del af Kulturstrøget), bliver fortovene omlagt til granitbelægning, så der skabes sammenhæng med resten af Sankt Ols Gade. På Frederiksborgvej bliver der lavet en mere traditionel fortovsløsning med fliser.
Når fortovsarbejderne er færdige i løbet af september måned, bliver vejene Palæstræde, Sankt Ols Gade ml. Palæstræde og Dronning Margrethesvej samt del af Frederiksborgvej asfalteret.
En ny sms omkring trafikafviklingen ved asfaltarbejdet bliver sendt ud umiddelbart inden opstart af arbejdet.
Beklager de gener/udfordringer som fortovsarbejderne giver jer naboer og forretningsdrivende. Vh Anita Madsen, Roskilde Kommune.

Cykelbaner på Parkvej i Roskilde Kommune (28. maj 2018)

Som tidligere fortalt via sms, så er vi gået i gang med en større renovering af Parkvej. Pt. er et firma i gang med at fræse gamle kantsten væk. Dette arbejde kommer til at varer ca. hele uge 22. Dernæst skal der støbes nye kantsten.
Har I spørgsmål til projektet, kan enten Morten H Christensen på tlf. nr. 46313722/mortenhc@roskilde.dk eller Anita Madsen på tlf. nr. 46313725/anitaum@roskilde.dk kontaktes. 

Cykelbaner på Parkvej i Roskilde Kommune (22. marts 2018)

Plan- og Teknikudvalget har besluttet, at der langs med Parkvej skal etableres cykelbaner, hvilket betyder, at der bliver et kørespor mindre i hver retning og midterrabatten udvides. Den eksisterende parkering ændres til parallel parkering. Samtidig får Parkvej nyt asfaltslidlag.
Arbejdet forventes igangsat ultimo april 2018 og forventes at vare ca. et halvt år.
Har I spørgsmål til projektet, kan enten Morten H Christensen på tlf. nr. 46313722/mortenhc@roskilde.dk eller Anita Madsen på tlf. nr. 46313725/anitaum@roskilde.dk kontaktes.