Driftsstatus

kommune

2 driftbeskeder (Klik for mere info)

Spæring af Bredgade ml. Schmeltz Plads og Gullandsstræde (21. august 2017)

Onsdag den 23. august 2017 ml. kl. 00-06 og torsdag den 24. august ml. kl. 00-06 bliver Bredgade spærret ml. Schmeltz Plads og Gullandsstræde. Der arbejdes på strækningen i ovennævnte tidspunkter, så støj kan forekomme.

Asfaltering af cykelstierne langs med Bymarken ml. Østre Ringvej og Vindingevej (21. august 2017)

Fra onsdag den 23. august til og med fredag den 25. august i tidsrummet ca. kl. 7-18 bliver cykelstierne langs med Bymarken ml. Østre Ringvej og Vindingevej asfalteret. Mens asfaltarbejdet er ud for jeres indkørsel til Bymarken, vil det ikke være muligt, at få bilen ind- eller ud af indkørslen. Desuden må der ikke parkeres langs med vejen i ovennævnte tidsrum. Hvis bilen skal bruges på et bestemt tidspunkt, anbefaler jeg, at I flytter bilen til en af de omkringliggende veje, indtil asfaltarbejdet er færdigt ud for jeres ejendom.

Kørebanen på Bymarken bliver asfalteret i løbet af efteråret.