Driftsstatus

kommune

2 driftbeskeder (Klik for mere info)

Asfaltering af del af Store Valbyvej og del af Gundsølillevej (26. april 2017)

Store Valbyvej ml. ca. Hestemarken og bygrænsen mod øst i Gundsølille samt Gundsølillevej ml. Ågerupvej og Store Valbyvej bliver asfalteret i uge 18 startende med de forberedende arbejder i morgen torsdag den 27. april.
Arbejdet vil primært foregå i tidsrummet kl. ca. 7-17.
Trafikken kan passere arbejdsstedet, men der vil kunne opstå mindre forsinkelser.
I perioden skal parkering enten foregå på egen grund eller på en af sidevejene.
Først laves det egentlige slidlag på kørebanerne, og dernæst bliver sidearealerne til f.eks. indkørsler i Gundsølille lavet efterfølgende. Der bliver nogle dage, hvor enkelte af jer, skal køre over en kant til ejendommen på ca. 3 cm.

Asfaltering af Dragevej, Finnjollevej, Jagtvej og Kajakvej (18. april 2017)

Vejene Dragevej, Finnjollevej, Jagtvej og Kajakvej bliver asfalteret i uge 17. Her i uge 16 bliver der lavet de indledende arbejder såsom udskiftning af brønde. I uge 16 og 17 skal parkering af biler foregå på egen grund eller på f.eks. Strandpromenaden. Lige når asfaltarbejdet foregår ud for ens ejendom, kan man ikke forvente at kunne komme ind eller ud af indkørslen. Hvilken rækkefølge vejene tages i, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det nemmeste er at tage en snak med formanden på stedet, hvis der opstår et særligt behov/problem.